March 20, 2020

Sydvaranger sender ut permitteringsvarsel til ansatte

Som følge av COVID-19-situasjonen og den negative innvirkningen dette vil ha på Selskapets pågående aktiviteter, blir Sydvaranger beklageligvis nødt til å sende ut permitteringsvarsel til de fleste av sine ansatte.

Sydvaranger kom i januar med en prosjektoppdatering om en ny tidsplan, hvor vi redegjorde for nødvendigheten av å sluttføre alle tekniske studier og planleggingsarbeider før en gjenoppstart av driften i 2021. Beslutninger om prosjektfiansiering var forventet å foreligge i løpet av sommeren 2020.

Den pågående krisen verden nå står ovenfor påvirker oss alle og fører til stor usikkerhet. Koronaviruset har allerede hatt en enorm innvirkning på verdensøkonomien, og per nå ser vi ingen klare tegn på at situasjonen skal bedre seg på kort sikt. Til tross for regjeringens mange og ulike strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av Koronaviruset, råder det likevel stor usikkerhet i Norsk næringsliv og det påvirker også måten vi alle jobber og samhandler på. Over store deler av verden står bedrifter nå i en kritisk situasjon og må gjennomføre ekstraordinære tiltak som påvirker både drift og personell.

Sydvaranger er i en vanskelig situasjon, hvor veien videre er både uklar og usikker. For å kunne sikre Selskapets fremtid, er det nødvendig å tilpasse seg et så lavt kostnadsnivå som mulig fremover. Samtidig jobber vi med å se hvilke konsekvenser den pågående situasjonen har for studiene, samt det tekniske arbeidet som skal ferdigstilles for å sikre den nødvendige prosjektfinansiering. Selskapets investorprosess står i fare for å bli forsinket, noe som kan medføre en ytterligere utsettelse av driftsoppstart.

Den ekstraordinære situasjonen verden nå befinner seg i, og de uunngåelige mottiltakene som må iverksettes, påvirker ikke bare Sydvaranger som bedrift,men også de fleste av våre ansatte som har vært med på å danne grunnlaget for Selskapets fremtid. Varsel om permittering vil sendes ut i løpet av neste uke,og Selskapet vil i den forbindelse fortsette den gode dialogen og det nære samarbeidet som er påbegynt med de tillitsvalgte fra de forskjellige fagforeningene.  

I en kommentar til kunngjøringen sier styreformann, Peter Steiness Larsen, følgende:

“Vi har et svært dedikert, engasjert og dyktig team som har lagt ned stor innsats i å bringe oss hit vi er i dag. Det har vært en svært tung avgjørelse å fatte og videreformidle til våre ansatte; men med de usikkerheter forårsaket av Korona-viruset, så ser vi dessverre ikke at vi har noe valg.

Tiltakene vi gjennomfører nå har som formål å sikre selskapets fremtid og en gjenoppstart av bærekraftig og langsiktig drift. Vårt håp er at situasjonen vi står i nå er midlertidig og at vi kan ønske våre kollegaer velkommen tilbake i nær framtid.”

HjemOm ossProduktBærekraftNyheterKarriereKontaktFacebookLinkedIn
Sydvaranger Industriområde, 9900 Kirkenes, Norge
Sydvaranger © 2018. All rights reserved.