Sydvaranger

Sydvaranger har ambisjoner om å gjenoppta gruvedrift i Kirkenes, og planlegger å produsere høykvalitets magnetitt-jernmalm.

Prosjektet er nå inne i en spennende fase med mye aktivitet. For å sikre en langsiktig og bærekraftig oppstart jobber selskapet nå med å fullføre et omfattende planleggings-, miljø- og vedlikeholdsarbeid.

Careers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Work with us

This is some text inside of a div block.

Job opportunities

This is some text inside of a div block.

Apprenticeships

This is some text inside of a div block.

Historie

Gruvedriften har en lang og rik historie i Sør-Varanger. Gruveinspektør Tellef Dahll påviste forekomster av jernmalm allerede i 1866, og i 1905 fikk Christian A. Anker utvinningsrett. Tysk, svensk og norsk kapital ble investert i 1906, og det første lasset med malm gikk fra Bjørnevatn til Kirkenes i 1910. Tettstedene Kirkenes og Bjørnevatn ble bygget opp rundt gruveaktiviteten.
Les mer

Nyheter

March 19, 2019

Sydvaranger får driftskonsesjon som muliggjør oppstart - har nå alle tillatelser på plass

Sydvaranger mottok 19. mars driftskonsesjon fra Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD). Konsesjonen gir den forutsigbarhet som er en forutsetning for oppstart av en langsiktig og bærekraftig drift.
Les mer
March 19, 2019

Svar på noen vanlige spørsmål om Sydvarangers sjødeponi i Bøkfjorden

Sydvarangers sjødeponi er blitt forsket på i mange tiår, også da staten var eiere før 1997. Både før og etter oppstart i 2009 ble det gjennomført ytterligere forskning. I 2014 ble det utført viktig forskning på blant annet fiskevandringsmønstre og bunnfauna. Kjemikaliene Sydvaranger bruker er i flere rapporter dokumentert ufarlig. Også etter konkursen, i 2018, har ny kunnskap blitt innhentet av Fylkesmannen og NIVA som bekrefter tidligere funn.
Les mer
January 24, 2019

Sydvaranger - vedtak om tildeling av driftskonsesjon

Sydvaranger Eiendom AS mottok 23. januar 2019 driftskonsesjon med vilkår fra Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF). Vedtaket er i stor grad samsvarende med varselet om vedtak av 5. november 2018. Enkelte vurderinger og begrunnelser er endret. Sydvaranger og våre rådgivere vil i løpet av de neste dager studere vedtaket nærmere med sikte på å klarlegge de begrensninger og konsekvenser vedtaket innebærer. Det er overveiende sannsynlig at Sydvaranger vil måtte klage til Næringsdepartementet.
Les mer
HjemOm ossProduktBærekraftNyheterKarriereKontaktFacebookLinkedIn
Sydvaranger Industriområde, 9900 Kirkenes, Norge
Sydvaranger © 2018. All rights reserved.